Putekļu žoga būvprojekts

Putekļu žoga inženierbūves būvprojekts. Zilā ielā 23, Rīgas brīvostā, Krievu salā.